Počasie

Kontakt

MV-servis, s.r.o.
Lichnerova 23
903 01 Senec


tel.: 02/ 4564 8377
       02/ 4564 8378
fax: 02/ 4564 8379

Náhodný obrázok

pole
Image Detail

Lucagra

Loading...
Home
PDF  | Tlačiť |  E-mail

                                                                               alt        alt NEPREHLIADNITE                                                   
   SALSA®75 WG - informácie v kolonke AKTUALITY        


          

   NEPODCEŇUJTE OCHRANU KUKURICE PROTI ŠKODCOM !!

    
                        alt 

Súčasná insekticídna ochrana kukurice, je zameraná predovšetkým

na ochranu porastov proti  Vijačky kukuričnej  

a v poslednom období tiež na dospelcov Kukuričiara koreňového.                 POUŽITE EFEKTÍVNE A PRAXOU PREVERENÉ INSEKTICÍDY

 
            
CORAGEN 20 SC STEWARD

                     alt

   Ak dôjde ku škodám spôsobených požerom lariev vijačky, (prípadne mory

     bavlníkovej) vznikne vstupná brána pre infekciu kukurice hubami Fusarium  
 
     (a tým k stratám na úrode, klesá produkcia škrobu, významne sa znižuje rentabilita

     takéhoto dopestovaného poškodeného porastu či už ide o kukuricu na zrno, kŕmne

     účely aj pre potrebu hmoty pre bioplynky).                      alt


              

                                       HLAVNÉ VÝHODY POUŽITIA PRÍPRAVKOV

                   CORAGEN 20 SC STEWARD 


  • Kontrola oboch hlavných aj ďalších škodcov kukurice v období rastu,        
        kvitnutia až dozrievania
  • Flexibilita  aplikácie (široké aplikačné okno BBCH 14 - 87), použitie 2x za vegetáciu
  • Translaminárny pohyb v rastline zaistí ochranu i spodnej strany listov (penetrácia do pletív)
  •  
  • Narastajúce teploty zvyšujú razanciu pôsobenia
  •  
  • Dlhodobý reziduálny účinok
  •  
  • Kontrola všetkých štádií škodcu (vajíčka, larvy, dospelce )
  •  
  • Zníženie rizika neopelenia z dôvodu požerkov blizien dospelcami kukuričiara  a tiež
        predchádzanie  pôdnych zásob vajíčok kukuričiara  pre ďalšiu sezónu
  • Neškodné pre včely (Vč3)
  •  
  • Vstup do porastu možný hneď po zaschnutí postreku


     NEVÁHAJTE A OŠETRITE VAŠE PORASTY KUKURICE


       SILNÝMI A DLHO ÚČINKUJÚCIMI PRÍPRAVKAMI             CORAGEN 20 SC  a  STEWARD
Upozornenie
Informácie uvedené na týchto stránkach majú  orientačnú povahu. Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne a zodpovedne.
Pred použitím si pozorne prečítajte  etiketu / návod na použite.
 
ÚKSÚP